Reclamații și retururi

GARANŢII. LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII.

        În conformitate cu prevederile legale, Vânzătorul este răspunzător faţă de Cumpărător pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele şi care este constatată în termen de doi ani de la data respectivă. Aceasta reprezintă garanţia legală de conformitate.
        În cazul lipsei conformităţii, Cumpărătorul are dreptul de a solicita Vânzătorului:
            Aducerea în conformitate a bunurilor (prin reparație sau înlocuire, în fiecare caz fără plată. Noţiunea fără plată se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile de transport, manipulare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare). Reparaţiile sau înlocuirile se efectuează într-un termen rezonabil care nu poate depăşi 30 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate şi care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura şi complexitatea bunurilor, natura şi gravitatea neconformităţii şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii. consumatorul poate opta între reparaţie şi înlocuire, cu excepţia cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparaţie cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv următoarele: a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; b) gravitatea neconformităţii; sau c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.
            Reducerea corespunzătoare a preţului ori 
            Încetarea contractului privind produsul neconform, pentru situațiile în care i) vânzătorul nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile, ii) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia, iii) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preţ sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare, iv) vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanţele cazului.
        Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 14 de zile calendaristice.
        Vânzătorul va fi responsabil faţă de Client pentru toate obligaţiile asumate prin Contract şi prin intermediul acestui Politici. Astfel că Vânzătorul va putea cesiona şi/sau subcontracta anumite servicii cu scopul îndeplinirii complete a tuturor obligaţiilor asumate faţă de Cumpărător, fără vreo informare sau acord al acestuia din urmă.
        Vânzătorul nu va fi responsabil pentru eventuale situaţii prejudiciabile pentru Client şi care rezultă din nerespectarea de către acesta din urmă a prezentului Document şi/sau a legislaţiei în vigoare aplicabile.
        Vânzătorul nu poate fi ţinut responsabil pentru prejudiciile suferite de către Client, direct sau indirect, ce rezultă din nefolosirea sau din folosirea incorectă a informaţiei prezentate pe site.
/reclamatii-si-retururi-s-39.html